Warunki korzystania z spinBIGwin.com portal

Warunki użytkowania 2021

Niniejsza Umowa z użytkownikiem (zwana dalej Umową) reguluje stosunki między właścicielem https: //spinbigwin.com / (dalej spinBIGwin.com lub Administracja) z jednej strony, a użytkownik witryny z drugiej.
W ramach projektu spinBIGwinWitryna .com jest miejscem dla mediów.

Warunki korzystania z spinBIGwin.com portal jest na tym obrazku.
Warunki korzystania z spinBIGwinPortal .com

Korzystając ze strony, zgadzasz się na warunki tej umowy.
Jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej umowy, nie korzystaj ze strony spinBIGwin.com!

Prawa i obowiązki stron

Użytkownik ma prawo:

- Wyszukaj informacje na stronie
- otrzymywać informacje na stronie
- komentowanie treści zamieszczanych w serwisie
- używać informacji o witrynie do osobistych, niekomercyjnych celów

Administracja ma prawo:

- według własnego uznania i potrzeby tworzenia, zmiany, anulowania reguł
- ograniczyć dostęp do jakichkolwiek informacji na stronie

Użytkownik zobowiązuje się:

- nie zakłócają działania serwisu
- nie używaj skryptów (programów) do automatycznego gromadzenia informacji i / lub interakcji z Witryną i jej Usługami

Administracja zobowiązuje się:

- utrzymania wydajności serwisu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Administracji.

Odpowiedzialność stron

- użytkownik ponosi pełną osobistą odpowiedzialność za rozpowszechniane przez siebie informacje
- administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji skopiowanych z innych źródeł
- administracja nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy usługami oczekiwanymi przez Użytkownika a usługami faktycznie otrzymanymi
- administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby trzecie
- w przypadku wystąpienia siły wyższej (działania militarne, stan wyjątkowy, klęska żywiołowa itp.) Administracja nie gwarantuje bezpieczeństwa zamieszczanych przez Użytkownika informacji, jak również nieprzerwanego działania zasobu informacyjnego

 

Warunki umowy

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z każdym użyciem tej strony.
Umowa wygasa, gdy pojawi się nowa jej wersja.
Administracja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej umowy według własnego uznania.
Administracja nie powiadamia użytkowników o zmianie Umowy.

Najlepsze licencjonowane kasyna online 2021